Mae’n bleser gennym i gyhoeddi fod Lauren Thomas wedi cael ei dyrchafu o’i rôl fel i Paragyfreithiwr i Gyfreithiwr dan Hyfforddiant o heddiw, 15fed o Fai. Ymunodd Lauren â ni ym mis Rhagfyr 2023 a hoffwn ei llongyfarch ar ei dyrchafiad sy’n destament i’w gwaith caled ers ymuno â ni. Mae Lauren wedi bod yn gweithio’n hynod o galed ac wedi dangos brwdfrydedd ac ymrwymiad arbennig.

Bydd Lauren yn ymgymryd â gwaith yn yr adrannau Teulu, Trawsgludo Preswyl a Chleientiaid Preifat yn ystod ei chyfnod hyfforddi ac mae hi’n siaradwr Cymraeg rhugl.

Mae strategaeth y cwmni wedi ei seilio ar ddatblygu talentau ifanc a’u hannog i ddatblygu. Rydym yn falch i gydnabod a dathlu llwyddiannau aelodau ein tîm.

Rydym yn gyffrous iawn i weld Lauren yn datblygu â’i hyfforddiant a’i gyrfa yma yn Llewellyn-Jones.

  • Achrediadau

  • Conveyancing Quality
  • Family Law Advanced
  • Resolution
  • Cyfreithiwr i'r Teulu cydweithredol