Croeso
Croeso
Croeso

Croeso

AT EICH SYLW:

Bydd y Swyddfa hon ar gau dros y Nadolig 23ain o Ragfyr 2019 ac yn ail agor am 9:00 y.b. ar yr 2il Ionawr 2020

CYFARCHION YR WYL

 

Mae Llewellyn-Jones yn gwmni cyfreithiol sydd wedi’i hen sefydlu gyda’i swyddfeydd mewn dwy dref marchnad yng Ngogledd Cymru – Yr Wyddgrug yn Sir y Fflint a Rhuthun yn Sir Ddinbych.

Ar gyfer amseroedd agor a rhifau cyswllt, edrychwch ar dudalennau cyswllt Yr Wyddgrug neu Rhuthun,  neu defnyddiwch y ffurflen isod i ddanfon ymholiad.

Tra’n bod yn mawr obeithio y byddwch o’r farn bod ein gwefan yn llawn gwybodaeth, fe’ch anogwn i gysylltu â ni i drafod eich sefyllfa a’ch gofynion penodol, naill ai drwy’r ffurflen ymholiad e-bost ar y wefan hon neu drwy ffonio:

Swyddfa’r Wyddgrug – 01352 755305
Swyddfa Rhuthun – 01824 704495

E Bost: Yr Wyddgrug post@llew-jones.co.uk

E Bost: Rhuthun post@llew-jonesrhuthun.co.uk

Defnyddiwch ein Ffurflen Cyswllt Cyflym ar gyfer ymholiadau newydd

Cyswllt Cyflym

Cwblhewch y ffurflen isod ac fe gysylltwn â chi cyn gynted ag y bo modd.

Fysa'n helpu ni os fyswch yn cwblhau yr olynnol:

Sut glywsoch chi amdanom?:Awgrymiad gan cyswllt personol

Awgrymiad gan fusnes lleol


Ailadrodd busnes/cleient presennol


  • Achrediadau

  • Conveyancing Quality
  • Family Law Advanced
  • Resolution
  • Cyfreithiwr i'r Teulu cydweithredol