Croeso
Croeso
Croeso

Croeso

Coronafirws (Covid-19) – Diweddariad 31 Mawrth 2020

Rydym yn parhau ar agor ar gyfer busnes, ond yn unol â diweddariadau’r Llywodraeth, rydym bellach ar gau i ymwlewyr ac ar hyn o bryd yn gweithio o adref. Mae’r holl waith cyfredol yn parhau ac rydym yn dal i dderbyn cyfarwyddiadau newydd, ond gyda nifer sylweddol yn llai o staff. Cyfeirir pob neges ebost ar hyn o bryd at gyfarwyddwyr y cwmni yn unig trwy’r cyfeiriadau ebost canlynol:

Ymholiadau yr Wyddgrug:  post@llew-jones.co.uk

Ymholiadau Rhuthun: post@llew-jonesrhuthun.co.uk

Gofynnwn yn garedig i’n cleientiaid i fod yn amyneddgar o ran eu gohebiaeth yn ystod yr amgylchiadau digynsail yma, a byddwn yn ymdrin â nhw ac yn ymateb cyn gynted ag y bo’n ymarferol bosibl.

Diolch am eich cydweithrediad.

Byddwn yn darparu diweddariadau pellach wrth i’r amgylchiadau newid.

Efallai byddwch yn gweld y dolenni canlynol yn ddefnyddiol yn ystod y cyfnod heriol hwn.

Gwybodaeth gyffredinol gan y Llywodraeth:

https://www.gov.uk/coronavirus

Gwybodaeth am faterion trawsgludo:

https://www.gov.uk/guidance/government-advice-on-home-moving-during-the-coronavirus-covid-19-outbreak

 

Mae Llewellyn-Jones yn gwmni cyfreithiol sydd wedi’i hen sefydlu gyda’i swyddfeydd mewn dwy dref marchnad yng Ngogledd Cymru – Yr Wyddgrug yn Sir y Fflint a Rhuthun yn Sir Ddinbych.

Ar gyfer amseroedd agor a rhifau cyswllt, edrychwch ar dudalennau cyswllt Yr Wyddgrug neu Rhuthun,  neu defnyddiwch y ffurflen isod i ddanfon ymholiad.

Tra’n bod yn mawr obeithio y byddwch o’r farn bod ein gwefan yn llawn gwybodaeth, fe’ch anogwn i gysylltu â ni i drafod eich sefyllfa a’ch gofynion penodol, naill ai drwy’r ffurflen ymholiad e-bost ar y wefan hon neu drwy ffonio:

Swyddfa’r Wyddgrug – 01352 755305
Swyddfa Rhuthun – 01824 704495

E Bost: Yr Wyddgrug post@llew-jones.co.uk

E Bost: Rhuthun post@llew-jonesrhuthun.co.uk

Defnyddiwch ein Ffurflen Cyswllt Cyflym ar gyfer ymholiadau newydd

Cyswllt Cyflym

Cwblhewch y ffurflen isod ac fe gysylltwn â chi cyn gynted ag y bo modd.

Fysa'n helpu ni os fyswch yn cwblhau yr olynnol:

Sut glywsoch chi amdanom?:Awgrymiad gan cyswllt personol

Awgrymiad gan fusnes lleol


Ailadrodd busnes/cleient presennol


  • Achrediadau

  • Conveyancing Quality
  • Family Law Advanced
  • Resolution
  • Cyfreithiwr i'r Teulu cydweithredol