Croeso
Croeso
Croeso

Croeso

Rydym wrthi’n diweddaru ein gwefan.

Coronafeirws (Covid-19) – Diweddariad

Rydym yn monitro cyngor Llywodraeth y DU a Iechyd Cyhoeddus Cymru yn ofalus a byddwn yn addasu ein polisïau wrth i’r cyngor hwnnw newid. Mae ein swyddfeydd ar agor o ddydd Llun hyd ddydd Gwener o 9yb hyd 1yp ac o 2yp hyd 5yp. Rydym yn annog pobl i ddanfon gohebiaieth trwy ein blwch postio yn hytrach nag i’r swyddfa er mwyn lleihau cyswllt lle bo hynny’n bosibl.  Rydym bellach yn hwyluso cyfarfodydd personol yn ein swyddfeydd, ond gofynnwn i chi ddilyn canllawiau Iechyd Cyhoeddus Cymru pan fyddwch yn ein swyddfeydd.

 

Diolch am eich cydweithrediad parhaus.

 

Efallai byddwch yn gweld y dolenni canlynol yn ddefnyddiol yn ystod y cyfnod heriol hwn.

Gwybodaeth gyffredinol gan y Llywodraeth:

https://www.gov.uk/coronavirus

Gwybodaeth am faterion trawsgludo:

https://www.gov.uk/guidance/government-advice-on-home-moving-during-the-coronavirus-covid-19-outbreak

 

Mae Llewellyn-Jones yn gwmni cyfreithiol sydd wedi’i hen sefydlu gyda’i swyddfeydd mewn dwy dref marchnad yng Ngogledd Cymru – Yr Wyddgrug yn Sir y Fflint a Rhuthun yn Sir Ddinbych.

Ar gyfer amseroedd agor a rhifau cyswllt, edrychwch ar dudalennau cyswllt Yr Wyddgrug neu Rhuthun,  neu defnyddiwch y ffurflen isod i ddanfon ymholiad.

Tra’n bod yn mawr obeithio y byddwch o’r farn bod ein gwefan yn llawn gwybodaeth, fe’ch anogwn i gysylltu â ni i drafod eich sefyllfa a’ch gofynion penodol, naill ai drwy’r ffurflen ymholiad e-bost ar y wefan hon neu drwy ffonio:

Swyddfa’r Wyddgrug – 01352 755305
Swyddfa Rhuthun – 01824 704495

E Bost: Yr Wyddgrug post@llew-jones.co.uk

E Bost: Rhuthun post@llew-jonesrhuthun.co.uk

Defnyddiwch ein Ffurflen Cyswllt Cyflym ar gyfer ymholiadau newydd

Cyswllt Cyflym

Cwblhewch y ffurflen isod ac fe gysylltwn â chi cyn gynted ag y bo modd.

  Fysa'n helpu ni os fyswch yn cwblhau yr olynnol:

  Sut glywsoch chi amdanom?:  Awgrymiad gan cyswllt personol

  Awgrymiad gan fusnes lleol


  Ailadrodd busnes/cleient presennol


  • Achrediadau

  • Conveyancing Quality
  • Family Law Advanced
  • Resolution
  • Cyfreithiwr i'r Teulu cydweithredol