Sefydlwyd y cwmni yn agos i 100 mlynedd yn ôl yn nhref marchnad Yr Wyddgrug, ac 25 mlynedd yn ôl yn nhref marchnad wledig Rhuthun, ac rydym wedi llwyddo i greu cysylltiadau rhagorol gyda llawer o fusnesau a sefydliadau lleol. Rydym yn cyfrannu at nifer o brosiectau ac elusennau cymunedol, ac yn falch bod sawl aelod o’n staff yn gwneud gwaith ychwanegol yn y gymuned, er enghraifft gyda’r Rotary, neu’n Ymddiriedolwyr ar Eglwysi a Phwyllgorau lleol a thimau pêl-droed lleol. Rydym yn gefnogol o’n gweithwyr yn y practis sy’n dewis codi arian at achosion da.

Rydym yn cefnogi/wedi cefnogi, amrywiaeth o achosion lleol, megis:

Ein nod yw darparu cyfloedd sy’n gyfartal a byddwn yn trin pawb yn gyfartal beth bynnag eu hoed, anabledd, priodas a partneriaeth sifil, beichogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu crediniaeth, rhyw a cyfeiriadedd rhywiol.

Yn ddiweddar penderfynodd y cwmni noddi cystadleuaeth ar gyfer blynyddoedd 5 a 6 dwy ysgol leol i gynhyrchu gwaith celf ar “Dirnodau Lleol”.  Bu’n llwyddiant mawr ac mae’r gweithiau celf i’w gweld ar waliau ein Swyddfa. Derbyniodd yr ysgolion gyfraniad tuag at offer celf ac fe gafodd y plant docynnau llyfrau a deunyddiau celf.

Tros sawl blwyddyn bellach rydym wedi datblygu perthynas gyda nifer o ysgolion uwchradd lleol gan gynnig profiad gwaith.  Rydym hefyd yn helpu ble gallwn ni drwy gynnig profiad gwaith i fyfyrwyr o golegau a phrifysgolion.

Rydym yn parhau i ymroi i ddarparu cymorth a chyngor drwy Gymorth Cyfreithiol lle gallwn, gan ddewis parhau â’n Cytundeb Cymorth Cyfreithiol ar gyfer cyfraith teulu (gan gynnwys cyfraith gyhoeddus) er y toriadau sylweddol i argaeledd gwasanaethau/cyllid yn Ebrill 2013 ac yn parhau i ymroi i ddarparu gwasanaeth da i gleientiaid. 

Amgylcheddol
Mae ein staff wedi mabwysiadu ymagwedd synnwyr cyffredin at eu hymarfer gweithio erioed, gan gynnwys, pan fo hynny’n bosib:  Yn 2022 fe ddechreuwyd y newid i weithio yn ddi-bapur a mae hyn yn cael ei fonitro yn reolaidd i sicrhau bod ein dyddiad targed o ganol 2023 yn cael ei gyflawni.

 • defnyddio e-byst yn hytrach na phapur,
 • sganio ac arbed i’r cyfrifiadur,
 • argraffu ar y ddwy ochr
 • copïo ar y ddwy ochr
 • defnyddio papur sgrap ar gyfer nodiadau – ble nad oes perygl y bydd cyfrinachedd cleient yn cael ei dorri
 • torri papur yn stribedi mân ble gellid peryglu cyfrinachedd y cleient
 • ailgylchu papur sydd wedi ei dorri’n stribedi mân
 • ailgylchu cetris inc – drwy eu rhoi i elusen Hosbis
 • casglu ein stampiau post ar gyfer dibenion elusennol
 • diffodd pob eitem drydanol ar ddiwedd y dydd

Rydyn yn adolygu’r uchod yn unol ag unrhyw arloesi technolegol a phan ddaw cyfle i wneud newidiadau er gwell.

 • Achrediadau

 • Conveyancing Quality
 • Family Law Advanced
 • Resolution
 • Cyfreithiwr i'r Teulu cydweithredol