Sefydlwyd y cwmni yn agos i 100 mlynedd yn ôl yn nhref marchnad Yr Wyddgrug, ac 25 mlynedd yn ôl yn nhref marchnad wledig Rhuthun, ac rydym wedi llwyddo i greu cysylltiadau rhagorol gyda llawer o fusnesau a sefydliadau lleol. Rydym yn cyfrannu at nifer o brosiectau ac elusennau cymunedol, ac yn falch bod sawl aelod o’n staff yn gwneud gwaith ychwanegol yn y gymuned, er enghraifft gyda’r Rotary, neu’n Ymddiriedolwyr ar Eglwysi a Phwyllgorau lleol a thimau pêl-droed lleol. Rydym yn gefnogol o’n gweithwyr yn y practis sy’n dewis codi arian at achosion da.

Rydym yn cefnogi/wedi cefnogi, amrywiaeth o achosion lleol, megis:

Noddi unigolion i gymryd rhan mewn:

 • Her Tough Mudder
 • Swimathon
 • Apêl Pelydr-x Ysbyty’r Wyddgrug
 • Cyfraniad ariannol – Hosbis St. Kentigern
 • Cymdeithas Gorawl Yr Wyddgrug

Ac rydym yn cefnogi cyhoeddiadau Cymraeg lleol fel:

 • Papur Fama

Yn ddiweddar penderfynodd y cwmni noddi cystadleuaeth ar gyfer blynyddoedd 5 a 6 dwy ysgol leol i gynhyrchu gwaith celf ar “Dirnodau Lleol”.  Bu’n llwyddiant mawr ac mae’r gweithiau celf i’w gweld ar waliau ein Swyddfa. Derbyniodd yr ysgolion gyfraniad tuag at offer celf ac fe gafodd y plant docynnau llyfrau a deunyddiau celf.

Tros sawl blwyddyn bellach rydym wedi datblygu perthynas gyda nifer o ysgolion uwchradd lleol gan gynnig profiad gwaith.  Rydym hefyd yn helpu ble gallwn ni drwy gynnig profiad gwaith i fyfyrwyr o golegau a phrifysgolion.

Rydym yn ymroi i ddarparu cymorth a chyngor drwy Gymorth Cyfreithiol ble gallwn ni gan ddewis parhau gyda’n Contractau Cymorth Cyfreithiol ar gyfer contractau trosedd a theulu (i gynnwys cyfraith gyhoeddus) er gwaetha’r toriadau sylweddol i argaeledd gwasanaethau/cyllid yn Ebrill 2013, gan barhau i ddarparu gwasanaeth o safon i’n cleientiaid, https://www.gov.uk/government/organisations/legal-aid-agency.

Rydym yn gwneud gwaith pro bono, megis Will Aid, http://www.willaid.org.uk/.

Amgylcheddol
Mae ein staff wedi mabwysiadu ymagwedd synnwyr cyffredin at eu hymarfer gweithio erioed, gan gynnwys, pan fo hynny’n bosib:

 • defnyddio e-byst yn hytrach na phapur,
 • sganio ac arbed i’r cyfrifiadur,
 • argraffu ar y ddwy ochr
 • copïo ar y ddwy ochr
 • defnyddio papur sgrap ar gyfer nodiadau – ble nad oes perygl y bydd cyfrinachedd cleient yn cael ei dorri
 • torri papur yn stribedi mân ble gellid peryglu cyfrinachedd y cleient
 • ailgylchu papur sydd wedi ei dorri’n stribedi mân
 • ailgylchu cetris inc – drwy eu rhoi i elusen Hosbis
 • casglu ein stampiau post ar gyfer Oxfam
 • diffodd pob eitem drydanol ar ddiwedd y dydd

Rydym yn adolygu’r uchod gydag unrhyw ddatblygiadau newydd mewn technoleg a phan ddaw cyfleoedd i newid er lles

 • Achrediadau

 • Conveyancing Quality
 • Family Law Advanced
 • Resolution
 • Cyfreithiwr i'r Teulu cydweithredol