Pan fyddwch yn cael eich amau o gyflawni trosedd, gall popeth a wnewch ac a ddywedwch gael effaith uniongyrchol ar ba un ai a gewch chi eich erlyn ai peidio. Os cewch chi neu gydnabod eich arestio mae’n hollbwysig eich bod yn ceisio cymorth cyfreithiol gan gyfreithiwr troseddol arbenigol.

Yma yn Llewellyn-Jones mae gennym ni’r profiad a’r wybodaeth i amddiffyn pobl sy’n wynebu cyhuddiadau ym mhob agwedd o gyfraith droseddol. Mae gennym Adfocad Hawliau Uwch i edrych ar ôl eich achos o’r cyfweliad cyntaf gyda’r heddlu i’ch cynrychioli chi yn Llys yr Ynadon ac, ar gyfer materion mwy difrifol, Llys y Goron.

Rydym yn cynrychioli’n cleientiaid yn rheolaidd ar bob cam o’r broses ac mae ein cleientiaid yn gwybod y cânt wasanaeth proffesiynol, prydlon ac effeithiol 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn.

Os nad ydych yn gymwys i dderbyn cymorth cyfreithiol gallwn gynnig cynrychiolaeth ar ffi sefydlog wedi ei theilwrio ar gyfer eich anghenion fel eich bod yn dawel eich meddwl.

Gallwn gynorthwyo gyda:

 • Cyngor yn swyddfa’r Heddlu
 • Cynrychiolaeth mewn Llys Ieuenctid
 • Cynrychiolaeth yn Llys yr Ynadon
 • Cynrychiolaeth yn Llys y Goron
 • Cyfweliadau gwirfoddol ar gyfer materion nad ydynt yn fater heddlu, e.e. ymchwiliadau i dwyll budd-daliadau
 • Cyngor am Apêl / Apeliadau.

Cysylltwch â:
Swyddfa’r Wyddgrug – 01352 755305
Swyddfa Rhuthun – 01824 704495

Neu defnyddiwch ein ffurflen gyswllt

Swyddfa'r Heddlu

Pan fyddwch yn cael eich amau o gyflawni trosedd, gall popeth a ddywedwch yn swyddfa’r heddlu gael effaith uniongyrchol ar ba un ai cewch chi eich erlyn ai peidio. Rydym ni yma i’ch cynrychioli chi yn swyddfa’r heddlu ar gyfer unrhyw drosedd, pa un ai a ydych yno’n wirfoddol neu’ch bod yn mynd i gael eich arestio.

Ar yr amser dryslyd ac anodd yma bydd swyddogion yr heddlu yn gofyn a hoffech gael cymorth cyfreithiol. Gofynnwch am gyfreithwyr Llewellyn-Jones i sicrhau eich bod yn cael y cyngor cyfreithiol gorau. I siarad gydag aelod o dîm Llewellyn-Jones i wybod mwy am sut gallwn ni eich helpu,

Cysylltwch â:
Yr Wyddgrug Office – 01352 755305
Swyddfa Rhuthun – 01824 704495

 

Or use our contact form

Llys yr Ynadon a Llys y Goron

Mae pob achos troseddol sy’n ymwneud ag ieuenctid ac oedolion yn dechrau, wedi’r cyhuddiad, yn llys yr ynadon a gall y rhain amrywio o droseddau traffig ffordd i faterion mwy difrifol fel dwyn a thrais. Mae rhai troseddau yn cael eu hystyried i fod yn ddigon difrifol i gael eu trafod dim ond yn Llys y Goron. Mae gennym Adfocad Llys Uwch i’ch cynrychioli chi yn Llys y Goron.

Mae gan gyfreithwyr amddiffyn troseddol Llewellyn-Jones brofiad eang o gynrychioli cleientiaid o flaen Llysoedd yr Ynadon a’r Llysoedd Ieuenctid, gyda’r arbenigedd i fedru trafod pob agwedd o’r broses gyfreithiol.

Os bydd angen arbenigwr arnoch chi neu aelod o’r teulu i ymgymryd ag unrhyw agwedd o waith llys troseddol, gallwch ddibynnu ar weithwyr proffesiynol Llewellyn-Jones i gynnig y lefel uchaf o gynrychiolaeth. Am gyngor a chymorth gydag achosion sydd i’w clywed o flaen Llys yr Ynadon neu Lys Ieuenctid,

Cysylltwch â:
Yr Wyddgrug Office – 01352 755305
Swyddfa Rhuthun – 01824 704495

Or use our contact form

Cyngor ar Apelio

Gall Llewellyn-Jones gynnig cynrychiolaeth ar gyfer cleientiaid sydd am apelio yn erbyn collfarn neu ddedfryd gan Lys yr Ynadon neu Lys y Goron.

I ganfod a fedrwn ni helpu, cysylltwch â Llewellyn-Jones am gyngor a chymorth.

Cysylltwch â:
Yr Wyddgrug Office – 01352 755305
Swyddfa Rhuthun – 01824 704495

 

Or use our contact form

 • Achrediadau

 • Conveyancing Quality
 • Family Law Advanced
 • Resolution
 • Cyfreithiwr i'r Teulu cydweithredol